Showing 1–40 of 23 results

Barrier tự động

BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR630T
Liên hệ
digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR618T
Liên hệ
digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động PB1010L
Liên hệ
Barrier tự động PB1010L digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động PB1030L/R
Liên hệ
Barrier tự động PB1030L/R digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động FAAC640
Liên hệ
Barrier tự động FAAC640 digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT
Liên hệ
Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động SJSPD002B
Liên hệ
Barrier tự động SJSPD002B digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động SJSPD002-L
Liên hệ
Barrier tự động SJSPD002-L digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barie tự động SJSPD002E
Liên hệ
Barie tự động SJSPD002E digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động CAME GARD8
Liên hệ
digiplus.vn hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339  
Barrier tự động CAME G6000
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động FAAC 620 STANDARD
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Barrier tự động SJSPD002C
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động ST002
Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST002 digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động ST200
Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST200 digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động ST008
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động ST300
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động P-800RBLO
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động FJC-D618
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng tự động Barrier FJC-D616
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng tự động Barrier FJC-D617
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Cổng Barrier tự động FJC-D618B
Liên hệ
digiplus hàng chính hãng giá cả cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng siêu tốt Liên hệ: 0789259339
Flap barrier FBL2000 Series
Liên hệ
Flap barrier FBL2000 Series  width= FBL2000 có rào bằng kính cường lực đặt ở vị trí cố định, giúp kiểm soát lối vào ra. Đầu đọc của FBL2000 dùng thẻ hoặc vân tay tự động nhận biết thẻ truy cập hợp lệ của người dùng hoặc vân tay, rào cản tự động rút lên, cho phép người dùng đi vào. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cúp điện rào cản sẽ tự động rút lên đảm bảo người dùng thoát hiểm một cách nhanh chóng. Có thể dùng pin dự phòng để xử lý nhiều tình huống linh hoạt FBL2000 cung cấp sự an ninh và thuận tiện trong một thiết kế nhỏ gọn và thanh lịch nhưng có độ bền cao.