Showing 1–40 of 22 results

Bộ điều khiển trung tâm

-24%
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WSN
5,100,000đ 6,700,000đ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600
Liên hệ
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600N
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400N
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị quản lý tập trung 4 cửa Virdi MCP-040
Liên hệ
Thiết bị Virdi MCP-040CPU RISC 32bit, 8MB Memory Hiển thị trạng thái LED Bộ nhớ trong 50,000 user 50,000 logKích thước 182(W) x 120(H) x 26(D) mm Quản lý cửa 4 cửa Kết nối Phần mềm quản lý qua mạng
Bảng Điều Khiển Cửa C2-260
Liên hệ
0789259339
Bảng điều khiển cửa mở rộng DM10
Liên hệ
0789259339
Module vân tay độc lập – SLK20S
Liên hệ
0789259339
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco C5 Series C5S110 C5S120 C5S140
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – bảo trì máy chấm công – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Access Control Panel inBio160/260/460
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco inBio160 POE Bundle
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Door Access Control Panel ZKTeco C3-100/200/400
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Liên hệ
C3-100 PoE Bundle
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ kiểm soát trung tâm ZKTeco inBio Pro Series
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716E
Liên hệ
AR-716E (Taiwan)  RS-485 -  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port -  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line. -  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716Ei
Liên hệ
AR-716E (Taiwan)  RS-485/tcp/ip -  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port -  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line. -  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck Icon100
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị kiểm soát trung tâm 14 cửa SOYAL - AR-721Ei-V2-M
Liên hệ
'-  Soyal AR 721Ei bộ kiểm soát trung tâm 14 cửa + 2 Wiegand Port -  Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ  32.000 giao dịch khi Off-Line. -  Soyal 721 hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone -  4 Digital Inputs dùng trong trường hợp mở tất cả cửa khẩn cấp (tính hiệu báo cháy,...)
Bộ điều khiển thang máy ELEVATOR ACCESS CONTROL PANEL IDTeck ELEVATOR384
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
-7%
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WS
5,500,000đ 5,900,000đ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc