Showing 1–40 of 37 results

Bộ điều khiển trung tâm

-24%
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WSN
5,100,000đ 6,700,000đ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600
Liên hệ
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600N
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400N
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị quản lý tập trung 4 cửa Virdi MCP-040
Liên hệ
Thiết bị Virdi MCP-040CPU RISC 32bit, 8MB Memory Hiển thị trạng thái LED Bộ nhớ trong 50,000 user 50,000 logKích thước 182(W) x 120(H) x 26(D) mm Quản lý cửa 4 cửa Kết nối Phần mềm quản lý qua mạng
Bộ điều khiển trung tâm 4 cửa DS-K2604G (HIKVISION)
Liên hệ

DS-K2604G (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa cao cấp của HIKVISION.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 04 cảm biến cửa, 04 nút exit, 08 ngõ vào có điều kiện, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 04 Relay kiểm soát cửa, 04 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 08 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Hỗ trợ các chuẩn kết nối ISAPI kết nối bên thứ 3, ISUP 5.0 kết nối quản lý từ xa, RS-485 OSDP hỗ trợ kết nối các đầu đọc phụ khác hãng.
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION.
- Kích thước sản phẩm: 398 mm × 474 mm × 100 mm (15.7" × 18.7" × 3.9")
- Phù hợp các tiêu chuẩn : CE, FCC, CB, UL294

Bộ điều khiển trung tâm 2 cửa DS-K2602G (HIKVISION)
Liên hệ


DS-K2602G (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa cao cấp của HIKVISION.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 02 cảm biến cửa, 02 nút exit, 04 ngõ vào có điều kiện, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 02 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Hỗ trợ các chuẩn kết nối ISAPI kết nối bên thứ 3, ISUP 5.0 kết nối quản lý từ xa, RS-485 OSDP hỗ trợ kết nối các đầu đọc phụ khác hãng.
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION.
- Kích thước sản phẩm: 398 mm × 474 mm × 100 mm (15.7" × 18.7" × 3.9")
- Phù hợp các tiêu chuẩn : CE, FCC, CB, UL294

Bộ điều khiển trung tâm 1 cửa DS-K2601G (HIKVISION)
Liên hệ

DS-K2601G (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 1 cửa cao cấp của HIKVISION.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 01 cảm biến cửa, 01 nút exit, 02 ngõ vào có điều kiện, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 01 Relay kiểm soát cửa, 01 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Hỗ trợ các chuẩn kết nối ISAPI kết nối bên thứ 3, ISUP 5.0 kết nối quản lý từ xa, RS-485 OSDP hỗ trợ kết nối các đầu đọc phụ khác hãng.
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION.
- Kích thước sản phẩm: 398 mm × 474 mm × 100 mm (15.7" × 18.7" × 3.9")
- Phù hợp các tiêu chuẩn : CE, FCC, CB, UL294

-7%
Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa DS-K2604T (HIKVISION)
6,700,000đ 7,200,000đ

DS-K2604T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 04 cảm biến cửa, 04 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 04 Relay kiểm soát cửa, 04 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 08 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION
- Kích thước sản phẩm: 373 mm × 345 mm × 98 mm (14.7" × 13.6" × 3.6")

-11%
Mainboard bộ điều khiển trung tâm 4 cửa DS-K2604T (HIKVISION)
4,050,000đ 4,550,000đ

DS-K2604T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 04 cảm biến cửa, 04 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 04 Relay kiểm soát cửa, 04 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 08 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION
- Kích thước sản phẩm: 236 mm × 185 mm × 37 mm (9.3" × 7.3" × 1.5")

-25%
Bộ điều khiển trung tâm 2 cửa DS-K2602T (HIKVISION)
4,550,000đ 6,050,000đ

DS-K2602T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 02 cảm biến cửa, 02 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 02 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION hoặc Hikcentral.
- Kích thước sản phẩm: 373 mm × 345 mm × 98 mm (14.7" × 13.6" × 3.6")

-12%
Mainboard bộ điều khiển trung tâm 2 cửa DS-K2602T (HIKVISION)
3,650,000đ 4,150,000đ

DS-K2602T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 02 cảm biến cửa, 02 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 02 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION hoặc Hikcentral.
- Kích thước sản phẩm: 236 mm × 185 mm × 37 mm (9.3" × 7.3" × 1.5")

-11%
Bộ điều khiển trung tâm 1 cửa DS-K2601T (HIKVISION)
5,050,000đ 5,650,000đ

DS-K2601T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 1 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 01 cảm biến cửa, 01 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 01 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION hoặc Hikcentral.
- Kích thước sản phẩm: 373 mm × 345 mm × 98 mm (14.7" × 13.6" × 3.6")

-14%
Mainboard bộ điều khiển trung tâm 1 cửa DS-K2601T (HIKVISION)
3,160,000đ 3,660,000đ

DS-K2601T (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 1 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 100.000 thẻ, Lưu trữ 300.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 đầu vào báo động, 01 cảm biến cửa, 01 nút exit, 01 đầu vào kết nối hệ thống báo cháy,...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 01 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn RS485) hoặc 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION hoặc Hikcentral.
- Kích thước sản phẩm: 236 mm × 185 mm × 37 mm (9.3" × 7.3" × 1.5")

-22%
Bộ điều khiển trung tâm 4 cửa DS-K2804 (HIKVISION)
3,550,000đ 4,550,000đ

DS-K2804 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 cảm biến cửa, 04 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 04 Relay kiểm soát cửa, 04 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

-33%
Bộ điều khiển trung tâm 2 cửa DS-K2802 (HIKVISION)
3,050,000đ 4,550,000đ

DS-K2802 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 02 cảm biến cửa, 02 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 02 Relay kiểm soát cửa, 02 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 02 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

-30%
Bộ điều khiển trung tâm 1 cửa DS-K2801 (HIKVISION)
2,550,000đ 3,650,000đ

DS-K2801 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 1 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 01 cảm biến cửa, 01 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 01 Relay kiểm soát cửa, 01 relay báo động.
- Khả năng kết nối tối đa với 01 đầu đọc thẻ ( chuẩn WG)
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

-16%
Bộ điều khiển trung tâm 1 cửa DS-K2811 (HIKVISION)
3,050,000đ 3,650,000đ

DS-K2811 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 1 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 01 cảm biến cửa, 01 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 01 Relay kiểm soát cửa
- Hỗ trợ 02 Alarm IN và 04 Alarm OUT.
- Khả năng kết nối tối đa với 02 reader WG hoặc 02 reader RS-485
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

-22%
Bộ điều khiển trung tâm 2 cửa DS-K2812 (HIKVISION)
3,550,000đ 4,550,000đ

DS-K2812 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 02 cảm biến cửa, 02 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 02 Relay kiểm soát cửa.
- Hỗ trợ 02 Alarm IN và 04 Alarm OUT.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 reader WG và 04 reader RS-485
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

-19%
Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa DS-K2814 (HIKVISION)
3,990,000đ 4,920,000đ

DS-K2814 (HIKVISION)
- Bộ kiểm soát trung tâm 4 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 10.000 thẻ, Lưu trữ 50.000 giao dịch khi Off-Line.
- Các ngõ vào hỗ trợ: 04 cảm biến cửa, 04 nút exit, ...
- Các ngõ ra hỗ trợ: 04 Relay kiểm soát cửa.
- Hỗ trợ 02 Alarm IN và 04 Alarm OUT.
- Khả năng kết nối tối đa với 04 reader WG và 08 reader RS-485
- Kết nối máy tính: TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm IVMS 4200 HIKVISION

Bảng Điều Khiển Cửa C2-260
Liên hệ
0789259339
Bảng điều khiển cửa mở rộng DM10
Liên hệ
0789259339
Module vân tay độc lập – SLK20S
Liên hệ
0789259339
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco C5 Series C5S110 C5S120 C5S140
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – bảo trì máy chấm công – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Access Control Panel inBio160/260/460
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco inBio160 POE Bundle
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Door Access Control Panel ZKTeco C3-100/200/400
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Liên hệ
C3-100 PoE Bundle
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ kiểm soát trung tâm ZKTeco inBio Pro Series
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716E
Liên hệ
AR-716E (Taiwan)  RS-485 -  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port -  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line. -  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716Ei
Liên hệ
AR-716E (Taiwan)  RS-485/tcp/ip -  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port -  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line. -  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck Icon100
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Thiết bị kiểm soát trung tâm 14 cửa SOYAL - AR-721Ei-V2-M
Liên hệ
'-  Soyal AR 721Ei bộ kiểm soát trung tâm 14 cửa + 2 Wiegand Port -  Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ  32.000 giao dịch khi Off-Line. -  Soyal 721 hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone -  4 Digital Inputs dùng trong trường hợp mở tất cả cửa khẩn cấp (tính hiệu báo cháy,...)
Bộ điều khiển thang máy ELEVATOR ACCESS CONTROL PANEL IDTeck ELEVATOR384
Liên hệ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
-7%
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WS
5,500,000đ 5,900,000đ
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc