Camera chuông cửa - DOOR CAMERA - Commax DRC- DRC - 8AC

4,850,000đ 5,250,000đ

Camera chuông gọi cửa màu, Cảm biến CCD,hình ảnh đẹp Vỏ kim loại, chỉnh góc nghiên, kết nối 8 màn hình riêng biệt.Kết nối tất cả các màn hình Commax