Cổng Từ An Ninh Âm Sàn EAS-AM20

Liên hệ

  • “Cổng từ âm sàn cho các shop cao cấp về thẩm mỹ,
  • không muốn không gian shop bị che bằng các loại cổng thông thường
  • Chiều cao bắt tem cứng EAS-J10 là từ 1,2-1,4 với tem từ EAS-J10,
  • nếu dưới nền nhà có sắt thép thì khoảng cách bắt tem từ 0.9-1.0m
  • Với tem mềm :0.3-0.5m
  • AM concealed floor system
  • (size 160*60*2.1cm)
  • Một bộ bao gồm 1 antenna và 1 controler