Showing all 31 results

-13%
1.550.000 1.350.000
Nguồn cấp 9V DC Loại treo tường Dây kết nối 2 lõi Kích thước ( mm ) 96 (W) x 140 (H) × 42 (D)
CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-201D/DP-LD
1.550.000 1.350.000
Nguồn cấp 9V DC Loại treo tường Dây kết nối 2 lõi Kích thước ( mm ) 96 (W) x 140 (H) × 42 (D)

Nguồn cấp 9V DC
Loại treo tường
Dây kết nối 2 lõi
Kích thước ( mm ) 96 (W) x 140 (H) × 42 (D)

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-201D/DP-LD
1.550.000 1.350.000
Nguồn cấp 9V DC Loại treo tường Dây kết nối 2 lõi Kích thước ( mm ) 96 (W) x 140 (H) × 42 (D)

Nguồn cấp 9V DC
Loại treo tường
Dây kết nối 2 lõi
Kích thước ( mm ) 96 (W) x 140 (H) × 42 (D)

-7%
10.200.000 9.500.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI – 20LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 40 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI - 40LN
10.200.000 9.500.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI – 20LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 40 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI - 40LN
10.200.000 9.500.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 40 máy: Intercom PI – 20LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 40 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
-22%
13.900.000 10.900.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI – 50LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 50 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh /Có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI - 50LN
13.900.000 10.900.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI – 50LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 50 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh /Có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI - 50LN
13.900.000 10.900.000
Điện thoại liên lạc nội bộ 50 máy: Intercom PI – 50LN (máy trung tâm) không có tay nghe /Kết nối 50 máy CM – 800L (máy nhánh) máy trung tâm liên lạc với các máy nhánh theo phím riêng, hiển thị số máy nhánh /Có chức năng gọi qua lại /kết nối dây 2C ...
Liên hệ
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-K
Liên hệ
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-K
Liên hệ
-15%
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)
Điện thoại liên lạc nội bộ Intercom không dây Wireless INTERCOM WI-2B
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Điện thoại liên lạc nội bộ Intercom không dây Wireless INTERCOM WI-2B
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

-35%
1.550.000 1.000.000
Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh), kết nối liên lạc với các máy PI-20LN, PI-30LN, PI-40LN, PI-50LN.(máy trung tâm) Kết nối dây 2C* 0.65mm /Khoảng cách liên lac đến máy trung tâm 1000m/ Sử dụng nguồn từ máy trung tâm.
Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh)
1.550.000 1.000.000
Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh), kết nối liên lạc với các máy PI-20LN, PI-30LN, PI-40LN, PI-50LN.(máy trung tâm) Kết nối dây 2C* 0.65mm /Khoảng cách liên lac đến máy trung tâm 1000m/ Sử dụng nguồn từ máy trung tâm.
Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh)
1.550.000 1.000.000
Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh), kết nối liên lạc với các máy PI-20LN, PI-30LN, PI-40LN, PI-50LN.(máy trung tâm) Kết nối dây 2C* 0.65mm /Khoảng cách liên lac đến máy trung tâm 1000m/ Sử dụng nguồn từ máy trung tâm.
-16%
2.550.000 2.150.000
KHÓA CỬA VNTECH 1073 KẾT NỐI MỞ CỬA CỔNG TỪ MÀN HÌNH COMMAX Khóa điện từ VNTECH 1073 sử dụng nguồn DC 12V.Kết hợp để mở khóa cửa cổng – từ  màn hình chuông cửa và điện thoại gọi cửa Commax, mở khoá bằng chìa – Nút nhấn -Trên màn hình, điện thoại gọi cửa ...
KHÓA CỬA VNTECH 1073 KẾT NỐI MỞ CỬA CỔNG TỪ MÀN HÌNH COMMAX
2.550.000 2.150.000
KHÓA CỬA VNTECH 1073 KẾT NỐI MỞ CỬA CỔNG TỪ MÀN HÌNH COMMAX Khóa điện từ VNTECH 1073 sử dụng nguồn DC 12V.Kết hợp để mở khóa cửa cổng – từ  màn hình chuông cửa và điện thoại gọi cửa Commax, mở khoá bằng chìa – Nút nhấn -Trên màn hình, điện thoại gọi cửa ...
KHÓA CỬA VNTECH 1073 KẾT NỐI MỞ CỬA CỔNG TỪ MÀN HÌNH COMMAX
2.550.000 2.150.000
KHÓA CỬA VNTECH 1073 KẾT NỐI MỞ CỬA CỔNG TỪ MÀN HÌNH COMMAX Khóa điện từ VNTECH 1073 sử dụng nguồn DC 12V.Kết hợp để mở khóa cửa cổng – từ  màn hình chuông cửa và điện thoại gọi cửa Commax, mở khoá bằng chìa – Nút nhấn -Trên màn hình, điện thoại gọi cửa ...
-11%
900.000 800.000
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 300m. Nguồn điện: 12VDC, 1A.
LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S
900.000 800.000
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 300m. Nguồn điện: 12VDC, 1A.

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.

LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S
900.000 800.000
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 300m. Nguồn điện: 12VDC, 1A.

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.

Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RC
Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RC
Liên hệ
-19%
1.550.000 1.250.000
Nguồn điện: 12VDC. Kích thước: 116x208x66 mm. Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RC
1.550.000 1.250.000
Nguồn điện: 12VDC. Kích thước: 116x208x66 mm. Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,

Nguồn điện: 12VDC.
Kích thước: 116x208x66 mm.
Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,

LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RC
1.550.000 1.250.000
Nguồn điện: 12VDC. Kích thước: 116x208x66 mm. Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,

Nguồn điện: 12VDC.
Kích thước: 116x208x66 mm.
Kết nối bằng cáp điện thoại 02 đôi, khoảng cách 300m,

Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RM
Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RM
Liên hệ
-11%
1.850.000 1.650.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 114x220x66 mm
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RM
1.850.000 1.650.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 114x220x66 mm

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 114x220x66 mm

LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-12RM
1.850.000 1.650.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 114x220x66 mm

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 114x220x66 mm

-14%
2.100.000 1.800.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-90AN
2.100.000 1.800.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-90AN
2.100.000 1.800.000
Nguồn điện: 24VDC/120mA. Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)

Nguồn điện: 24VDC/120mA.
Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)

-11%
900.000 800.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-K
900.000 800.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-K
900.000 800.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S
Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S
Liên hệ
-11%
950.000 850.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)
LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S
950.000 850.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S
950.000 850.000
Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)

Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN
Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN
Liên hệ
-15%
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN
1.350.000 1.150.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C
Liên hệ
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C
Liên hệ
-13%
1.550.000 1.350.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)
LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C
1.550.000 1.350.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C
1.550.000 1.350.000
Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC. Kích thước: 143 × 141 × 47mm (kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Sử dụng cùng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 143 × 141 × 47mm
(kết nối thông qua hệ thống dây điện nhà)

Liên hệ
MÀN HÌNH CẢM ỨNG- TOUCH SCREEN CDP-1020H kết nối với các thiết bị Commax
Liên hệ

Màn hình cảm ứng (Touch screen) Color 7″ LCD TFT,quan sát/gọi/mở cửa/nhận đàm thoại từ lobby phone/đàm thoại bảo vệ/báo khẩn cấp/Tắt,mở đèn/kéo màn lên xuống/báo gas/báo cháy/báo động/mở khoá cửa kỹ thuật số không dây.Kết nối với line điện thoại viễn thông

MÀN HÌNH CẢM ỨNG- TOUCH SCREEN CDP-1020H kết nối với các thiết bị Commax
Liên hệ

Màn hình cảm ứng (Touch screen) Color 7″ LCD TFT,quan sát/gọi/mở cửa/nhận đàm thoại từ lobby phone/đàm thoại bảo vệ/báo khẩn cấp/Tắt,mở đèn/kéo màn lên xuống/báo gas/báo cháy/báo động/mở khoá cửa kỹ thuật số không dây.Kết nối với line điện thoại viễn thông

Liên hệ
MÀN HÌNH CẢM ỨNG- TOUCH SCREEN CDP-700MTE kết nối với các thiết bị Commax
Liên hệ

Màn hình cảm ứng (Touch screen) Color 7″ LCD TFT,quan sát/gọi/mở cửa/nhận đàm thoại từ lobby phone/đàm thoại bảo vệ/báo khẩn cấp/Tắt,mở đèn/kéo màn lên xuống/báo gas/báo cháy/báo động/mở khoá cửa kỹ thuật số không dây.Kết nối với line điện thoại viễn thông

MÀN HÌNH CẢM ỨNG- TOUCH SCREEN CDP-700MTE kết nối với các thiết bị Commax
Liên hệ

Màn hình cảm ứng (Touch screen) Color 7″ LCD TFT,quan sát/gọi/mở cửa/nhận đàm thoại từ lobby phone/đàm thoại bảo vệ/báo khẩn cấp/Tắt,mở đèn/kéo màn lên xuống/báo gas/báo cháy/báo động/mở khoá cửa kỹ thuật số không dây.Kết nối với line điện thoại viễn thông

-9%
8.500.000 7.700.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)
MÁY CHỦ LIÊN LẠC NỘI BỘ PI-20LN
8.500.000 7.700.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

Nguồn điện: 110-220V.
Kích thước (mm)
313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

MÁY CHỦ LIÊN LẠC NỘI BỘ PI-20LN
8.500.000 7.700.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

Nguồn điện: 110-220V.
Kích thước (mm)
313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

-7%
9.100.000 8.500.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)
MÁY CHỦ LIÊN LẠC NỘI BỘ PI-30LN
9.100.000 8.500.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

Nguồn điện: 110-220V.
Kích thước (mm)
313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

MÁY CHỦ LIÊN LẠC NỘI BỘ PI-30LN
9.100.000 8.500.000
Nguồn điện: 110-220V. Kích thước (mm) 313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

Nguồn điện: 110-220V.
Kích thước (mm)
313 (W) x 228 (H) × 98 (D)

-12%
2.550.000 2.250.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-801
2.550.000 2.250.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-801
2.550.000 2.250.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

-22%
2.750.000 2.150.000
 Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810
2.750.000 2.150.000
 Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

 Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810
2.750.000 2.150.000
 Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

 Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

-16%
2.450.000 2.050.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810M
2.450.000 2.050.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810M
2.450.000 2.050.000
Nguồn điện: 12VDC/1A. Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D) ( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

Nguồn điện: 12VDC/1A.
Kích thước: 183 (W) x 169 (H) × 41 (D)
( Liên lạc nội bộ Cơ quan,văn phòng, nhà xưởng, quán ăn, khách sạn,nhà ở,bệnh viện,trường học….)

Liên hệ
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-2B
Liên hệ
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-2B
Liên hệ
Liên hệ
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ TP-1L
Liên hệ
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ TP-1L
Liên hệ
-13%
1.550.000 1.350.000
Nguồn 4 pin AA 1.5v hoặc nguồn DC 6V Loại treo tường,để bản Kết nối dây 2C x 0.65mm Kích thước (mm) 99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)
MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ TP-1L/TP-1K
1.550.000 1.350.000
Nguồn 4 pin AA 1.5v hoặc nguồn DC 6V Loại treo tường,để bản Kết nối dây 2C x 0.65mm Kích thước (mm) 99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

Nguồn 4 pin AA 1.5v hoặc nguồn DC 6V
Loại treo tường,để bản
Kết nối dây 2C x 0.65mm
Kích thước (mm) 99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ TP-1L/TP-1K
1.550.000 1.350.000
Nguồn 4 pin AA 1.5v hoặc nguồn DC 6V Loại treo tường,để bản Kết nối dây 2C x 0.65mm Kích thước (mm) 99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

Nguồn 4 pin AA 1.5v hoặc nguồn DC 6V
Loại treo tường,để bản
Kết nối dây 2C x 0.65mm
Kích thước (mm) 99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

-30%
1.650.000 1.150.000
Nguồn AC 110/220 Loại treo tường Dây kết nối 2 sợi khoảng cách 150m Kích thước (mm) 130 (W) x 315 (H) × 10 (D) kích thước lỗ lắp đặt 108 (W) x 210 (H) × 33 (61) (D)
TAY NGHE CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DP-2S
1.650.000 1.150.000
Nguồn AC 110/220 Loại treo tường Dây kết nối 2 sợi khoảng cách 150m Kích thước (mm) 130 (W) x 315 (H) × 10 (D) kích thước lỗ lắp đặt 108 (W) x 210 (H) × 33 (61) (D)

Nguồn AC 110/220
Loại treo tường
Dây kết nối 2 sợi khoảng cách 150m
Kích thước (mm)
130 (W) x 315 (H) × 10 (D)
kích thước lỗ lắp đặt
108 (W) x 210 (H) × 33 (61) (D)

TAY NGHE CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DP-2S
1.650.000 1.150.000
Nguồn AC 110/220 Loại treo tường Dây kết nối 2 sợi khoảng cách 150m Kích thước (mm) 130 (W) x 315 (H) × 10 (D) kích thước lỗ lắp đặt 108 (W) x 210 (H) × 33 (61) (D)

Nguồn AC 110/220
Loại treo tường
Dây kết nối 2 sợi khoảng cách 150m
Kích thước (mm)
130 (W) x 315 (H) × 10 (D)
kích thước lỗ lắp đặt
108 (W) x 210 (H) × 33 (61) (D)