Điện thoại liên lạc nội Intercom CM-800L( máy nhánh)

1.550.000 1.000.000