Showing all 4 results

-10%
4.100.000 3.700.000
Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C   GS6000 C là thiết bị tuần tra nhỏ gọn, dễ sử dụng, đảm bảo tính trung thực của bảo vệ trong việc tuần tra các khu vực được yêu cầu. Phù hợp với nhà xưởng, xưởng sản xuất, khu trang trại… nhưng khu vực có phạm vi tuần tra rộng.
Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C
4.100.000 3.700.000
Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C   GS6000 C là thiết bị tuần tra nhỏ gọn, dễ sử dụng, đảm bảo tính trung thực của bảo vệ trong việc tuần tra các khu vực được yêu cầu. Phù hợp với nhà xưởng, xưởng sản xuất, khu trang trại… nhưng khu vực có phạm vi tuần tra rộng.

Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C

 

6000c

GS6000 C là thiết bị tuần tra nhỏ gọn, dễ sử dụng, đảm bảo tính trung thực của bảo vệ trong việc tuần tra các khu vực được yêu cầu.

Phù hợp với nhà xưởng, xưởng sản xuất, khu trang trại… nhưng khu vực có phạm vi tuần tra rộng.

Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C
4.100.000 3.700.000
Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C   GS6000 C là thiết bị tuần tra nhỏ gọn, dễ sử dụng, đảm bảo tính trung thực của bảo vệ trong việc tuần tra các khu vực được yêu cầu. Phù hợp với nhà xưởng, xưởng sản xuất, khu trang trại… nhưng khu vực có phạm vi tuần tra rộng.

Máy tuần tra bảo vệ GS6000 C

 

6000c

GS6000 C là thiết bị tuần tra nhỏ gọn, dễ sử dụng, đảm bảo tính trung thực của bảo vệ trong việc tuần tra các khu vực được yêu cầu.

Phù hợp với nhà xưởng, xưởng sản xuất, khu trang trại… nhưng khu vực có phạm vi tuần tra rộng.

-13%
4.700.000 4.100.000
Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C Là thiết bị tuần tra có độ chính xác cao, khả năng đọc dữ liệu siêu nhanh <1s. Tặng kèm phần mềm tiếng việt, xem và xuất báo cáo hằng ngày.  
Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C
4.700.000 4.100.000
Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C Là thiết bị tuần tra có độ chính xác cao, khả năng đọc dữ liệu siêu nhanh <1s. Tặng kèm phần mềm tiếng việt, xem và xuất báo cáo hằng ngày.  

Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C

7000c

Là thiết bị tuần tra có độ chính xác cao, khả năng đọc dữ liệu siêu nhanh <1s.

Tặng kèm phần mềm tiếng việt, xem và xuất báo cáo hằng ngày.

 

Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C
4.700.000 4.100.000
Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C Là thiết bị tuần tra có độ chính xác cao, khả năng đọc dữ liệu siêu nhanh <1s. Tặng kèm phần mềm tiếng việt, xem và xuất báo cáo hằng ngày.  

Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS7000C

7000c

Là thiết bị tuần tra có độ chính xác cao, khả năng đọc dữ liệu siêu nhanh <1s.

Tặng kèm phần mềm tiếng việt, xem và xuất báo cáo hằng ngày.

 

Liên hệ
Máy tuần tra bảo vệ GS8100C
Liên hệ

Máy tuần tra bảo vệ GS8100C

gs8100

Model: Gs8100

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: 12 tháng

 

Máy tuần tra bảo vệ GS8100C
Liên hệ

Máy tuần tra bảo vệ GS8100C

gs8100

Model: Gs8100

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: 12 tháng

 

Liên hệ
Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E
Liên hệ

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Liên hệ: 0789259339

MITA 9000E 1

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E là sản phẩm tuần tra cao cấp, với dung lượng bộ nhớ khủng 28000 lượt giao dịch, xem và xuất báo cáo dễ dàng.

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E
Liên hệ

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Liên hệ: 0789259339

MITA 9000E 1

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E là sản phẩm tuần tra cao cấp, với dung lượng bộ nhớ khủng 28000 lượt giao dịch, xem và xuất báo cáo dễ dàng.