Máy chấm công và kiểm soát cửa VIRDI AC-F120 tích hợp chuông cửa màn hình

Liên hệ

VIRDI AC-F120: thiết bị chuyên dụng trong hệ thống kiểm soát cửa tích hợp tính năng chuông cửa màn hình (video door phone)