Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Liên hệ

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E 

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E là sản phẩm tuần tra cao cấp, 

dung lượng bộ nhớ khủng 28000 lượt giao dịch, 

xem và xuất báo cáo dễ dàng.