NITGEN Fingkey Mouse Ⅲ

Liên hệ

Là thiết bị bảo mật cho máy tính, người dùng kiểm tra đúng vân tay thì mới thực hiện được

Windows Logon, Screen Saver, Folder En/Decription, Event Viewer… Nếu không sẽ bị từ chối truy cập.

Mã: NITGEN Fingkey Mouse Ⅲ Danh mục: , Từ khóa: