Hiển thị tất cả %d kết quả

-13%
4.550.000 3.950.000
 • - Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay, thẻ
 • - Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
 • - Giao tiếp: USB/ LAN
 • - Kiểm soát vào ra: Không
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack X998 - Có pin lưu điện 8H
4.550.000 3.950.000
 • - Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay, thẻ
 • - Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
 • - Giao tiếp: USB/ LAN
 • - Kiểm soát vào ra: Không
 • – Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay, thẻ
 • – Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
 • – Giao tiếp: USB/ LAN
 • – Kiểm soát vào ra: Không
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack X998 - Có pin lưu điện 8H
4.550.000 3.950.000
 • - Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay, thẻ
 • - Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
 • - Giao tiếp: USB/ LAN
 • - Kiểm soát vào ra: Không
 • – Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay, thẻ
 • – Bộ nhớ: 100.000 bản ghi
 • – Giao tiếp: USB/ LAN
 • – Kiểm soát vào ra: Không