Bộ gá trên – bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-LBB

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-LBB

SOYAL PRO-LBB – Lower Bracket for Bolt Lock

– Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 0.5 kg