Showing 1–40 of 309 results

Liên hệ
Bảng Điều Khiển Cửa C2-260
Liên hệ

0789259339

Bảng Điều Khiển Cửa C2-260
Liên hệ

0789259339

Liên hệ
Bảng điều khiển cửa mở rộng DM10
Liên hệ

0789259339

Bảng điều khiển cửa mở rộng DM10
Liên hệ

0789259339

Liên hệ
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400N
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển cửa ra vào trung tâm Hundure RAC-2400N
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco C5 Series C5S110 C5S120 C5S140
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – bảo trì máy chấm công – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Access Control Panel ZKTeco C5 Series C5S110 C5S120 C5S140
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – bảo trì máy chấm công – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716E
Liên hệ

AR-716E (Taiwan)  RS-485
–  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port
–  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line.
–  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone

Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716E
Liên hệ

AR-716E (Taiwan)  RS-485
–  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port
–  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line.
–  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone

Liên hệ
Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716Ei
Liên hệ

AR-716E (Taiwan)  RS-485/tcp/ip
–  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port
–  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line.
–  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone

Bộ điều khiển kiểm soát trung tâm Soyal AR-716Ei
Liên hệ

AR-716E (Taiwan)  RS-485/tcp/ip
–  Soyal 716E bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port
–  AR 716E bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ  11.000 giao dịch khi Off-Line.
–  716E hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone

Liên hệ
Bộ điều khiển phân tầng thang máy Elevator Control ZKTeco EC10 & EX16
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển phân tầng thang máy Elevator Control ZKTeco EC10 & EX16
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển thang máy ELEVATOR ACCESS CONTROL PANEL IDTeck ELEVATOR384
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển thang máy ELEVATOR ACCESS CONTROL PANEL IDTeck ELEVATOR384
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển trung tâm Access Control Panel inBio160/260/460
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm Access Control Panel inBio160/260/460
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển trung tâm Door Access Control Panel ZKTeco C3-100/200/400
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm Door Access Control Panel ZKTeco C3-100/200/400
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

-7%
5.900.000 5.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WS
5.900.000 5.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WS
5.900.000 5.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

-24%
6.700.000 5.100.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WSN
6.700.000 5.100.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000WSN
6.700.000 5.100.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck Icon100
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck Icon100
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ gá trên - bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-LBB
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-LBB

SOYAL PRO-LBB – Lower Bracket for Bolt Lock

– Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 0.5 kg

Bộ gá trên - bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-LBB
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-LBB

SOYAL PRO-LBB – Lower Bracket for Bolt Lock

– Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 0.5 kg

Liên hệ
Bộ gá trên - bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-UBB
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-UBB

SOYAL PRO-UBB – Upper Bracket for Bolt Lock

– Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 1.5 kg

Bộ gá trên - bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-UBB
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-UBB

SOYAL PRO-UBB – Upper Bracket for Bolt Lock

– Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 1.5 kg

Liên hệ
Bộ kết nối điều khiển khóa, exit Suprema Secure I/O
Liên hệ

Tích hợp hệ thống báo cháy báo trộm, CCTV, lắp đặt thêm để nâng cao tính an ninh, khi có yêu cầu.

Rich built-in I/O ports support (4 digital inputs & 2 relay outputs) CPU  16 MHz, 8bit Microprocessor

Input  4-Ch

Output   Form C Relay 2-Ch

Host Communication  RS-485 , Bíotation, BioPlus

Display  10 Status LED

Power  12Vdc @ 300mA

Bộ kết nối điều khiển khóa, exit Suprema Secure I/O
Liên hệ

Tích hợp hệ thống báo cháy báo trộm, CCTV, lắp đặt thêm để nâng cao tính an ninh, khi có yêu cầu.

Rich built-in I/O ports support (4 digital inputs & 2 relay outputs) CPU  16 MHz, 8bit Microprocessor

Input  4-Ch

Output   Form C Relay 2-Ch

Host Communication  RS-485 , Bíotation, BioPlus

Display  10 Status LED

Power  12Vdc @ 300mA

-25%
11.900.000 8.900.000
Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng
Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng
11.900.000 8.900.000
Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng

Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng

Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng
11.900.000 8.900.000
Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng

Bộ khóa cửa vân tay + 02 camera 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê, văn phòng

Liên hệ
Bộ khóa cửa vân tay cho nhà trọ, nhà cho thuê, chung cư Ronald Jack SF200
Liên hệ

Bộ khóa cửa vân tay cho nhà trọ, nhà cho thuê

1/ 01 Thiết bị kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack SF200 : 1500 vân tay, thẻ từ

2/ 01 Khóa hút điện từ  : thiết bị này được gắn cố định vào cửa và liên kết với SF200, có tín hiệu vân tay hoặc thẻ từ SF200 truyền xuống >> khóa mới mở >> cửa sẽ mở

3/ 01 Bộ gá ZL : thiết bị để gắn khóa hút vào cửa

Có thể mua thêm các tiện ích sau:

4/ Thiết bị cảnh báo mở cửa : Thiết bị sẽ hú còi nếu sau 1 khoảng thời gian ( do mình định sẵn ) nếu cổng không đóng

5/ Bộ lưu điện  :Có thiết bị này, mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường

Bộ khóa cửa vân tay cho nhà trọ, nhà cho thuê, chung cư Ronald Jack SF200
Liên hệ

Bộ khóa cửa vân tay cho nhà trọ, nhà cho thuê

1/ 01 Thiết bị kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack SF200 : 1500 vân tay, thẻ từ

2/ 01 Khóa hút điện từ  : thiết bị này được gắn cố định vào cửa và liên kết với SF200, có tín hiệu vân tay hoặc thẻ từ SF200 truyền xuống >> khóa mới mở >> cửa sẽ mở

3/ 01 Bộ gá ZL : thiết bị để gắn khóa hút vào cửa

Có thể mua thêm các tiện ích sau:

4/ Thiết bị cảnh báo mở cửa : Thiết bị sẽ hú còi nếu sau 1 khoảng thời gian ( do mình định sẵn ) nếu cổng không đóng

5/ Bộ lưu điện  :Có thiết bị này, mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường

Liên hệ
Bộ kiểm soát phân tầng thang máy Suprema Lift I/O
Liên hệ

Bộ kiểm soát tầng thang máy mở rộng lên đến 120 tầng.

– Dedicated Lift I/O module.

– CPU: 400MHz 8MB flash, 16MB RAM.

– Ngõ vào/ ngõ ra: 12 kênh (12 tầng).

– Tối đa 20.000 người sử dụng (40.000 tùy chọn), đăng ký 50.000 (kết nối với XPASS hoặc XPAS-SLIM).

Bộ kiểm soát phân tầng thang máy Suprema Lift I/O
Liên hệ

Bộ kiểm soát tầng thang máy mở rộng lên đến 120 tầng.

– Dedicated Lift I/O module.

– CPU: 400MHz 8MB flash, 16MB RAM.

– Ngõ vào/ ngõ ra: 12 kênh (12 tầng).

– Tối đa 20.000 người sử dụng (40.000 tùy chọn), đăng ký 50.000 (kết nối với XPASS hoặc XPAS-SLIM).

Liên hệ
Bộ kiểm soát trung tâm ZKTeco inBio Pro Series
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ kiểm soát trung tâm ZKTeco inBio Pro Series
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Bộ mã hóa chống sao chép thẻ từ thang máy DGP ACS01
Liên hệ

Bộ mã hóa chống sao chép thẻ từ thang máy DGP ACS01

Thiết bị này kết hợp với Board trung tâm của Digiplus mã hóa các thẻ Mifare thông dụng. Khiến các thẻ này không thể sao chép khi có đến hai lớp bảo mật

 • Dễ dàng cấp mới, tạm ngưng, hủy thẻ
 • Phân quyền linh hoạt cho các đối tượng sử dụng : cư dân, khách
 • Kiểm tra dữ liệu thẻ thang máy : kiểm tra mọi múc mọi nơi
Bộ mã hóa chống sao chép thẻ từ thang máy DGP ACS01
Liên hệ

Bộ mã hóa chống sao chép thẻ từ thang máy DGP ACS01

Thiết bị này kết hợp với Board trung tâm của Digiplus mã hóa các thẻ Mifare thông dụng. Khiến các thẻ này không thể sao chép khi có đến hai lớp bảo mật

 • Dễ dàng cấp mới, tạm ngưng, hủy thẻ
 • Phân quyền linh hoạt cho các đối tượng sử dụng : cư dân, khách
 • Kiểm tra dữ liệu thẻ thang máy : kiểm tra mọi múc mọi nơi
Liên hệ
Bộ phân tầng thang máy Soyal AR-401RO16
Liên hệ
 • Nguồn cung cấp: 10-24VDC
 • Công suất : 8W
 • Giao thức truyền : RS485
 • Tốc độ truyền dữ liệu: RS485  9600 bps/19200 bps (N81)
 • Relay Output: 16
 • Kích thước: 180(L)x231(W)x62(H)
 • Trọng Lượng: 1780±10
Bộ phân tầng thang máy Soyal AR-401RO16
Liên hệ
 • Nguồn cung cấp: 10-24VDC
 • Công suất : 8W
 • Giao thức truyền : RS485
 • Tốc độ truyền dữ liệu: RS485  9600 bps/19200 bps (N81)
 • Relay Output: 16
 • Kích thước: 180(L)x231(W)x62(H)
 • Trọng Lượng: 1780±10
-19%
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025C + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )
Bộ sản phẩm Camera an ninh 1M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 01
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025C + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025C + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm Camera an ninh 1M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 01
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025C + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025C + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

-19%
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025B + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )
Bộ sản phẩm Camera an ninh 1M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 02
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025B + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025B + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm Camera an ninh 1M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 02
3.550.000 2.890.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025B + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1025B + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 2.890.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

-18%
3.950.000 3.250.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1235C-A + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 3.250.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )
Bộ sản phẩm Camera an ninh 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 03
3.950.000 3.250.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1235C-A + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 3.250.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1235C-A + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 3.250.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm Camera an ninh 2M cho nhà trọ, nhà cho thuê Dahua 03
3.950.000 3.250.000
Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1235C-A + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 3.250.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Bộ sản phẩm gồm 01 Camera Dahua IP 1235C-A + 01 Đầu ghi Dahua NVR-04 Channel + 01 Ổ cứng 500 GB : giá 3.250.000 ( miễn phí 10 mét dây mạng , phí lắp đặt – Sản phẩm được bảo hành 12 tháng , hàng nhập khẩu nguyên chiếc )

Liên hệ
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600
Liên hệ
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600
Liên hệ
Liên hệ
Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600N
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Bộ xử lý trung tâm kiểm soát ra vào Hundure RAC-4600N
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
BOARD ĐỌC THẺ CHÍP CHỌN TẦNG
Liên hệ

BOARD ĐỌC THẺ CHÍP CHỌN TẦNG

BOARD ĐỌC THẺ CHÍP CHỌN TẦNG
Liên hệ

BOARD ĐỌC THẺ CHÍP CHỌN TẦNG

Liên hệ
C3-100 PoE Bundle
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

C3-100 PoE Bundle
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát ra vào tầm xa ZKTeco U1000&U2000
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Đầu đọc kiểm soát ra vào tầm xa ZKTeco U1000&U2000
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

-16%
2.900.000 2.450.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Đầu đọc phụ cho kiểm soát cửa Hundure PXR-70ESL
2.900.000 2.450.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Đầu đọc phụ cho kiểm soát cửa Hundure PXR-70ESL
2.900.000 2.450.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

-22%
2.250.000 1.750.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Đầu đọc phụ cho kiểm soát cửa Hundure PXR-92ET/PXR-92ETK
2.250.000 1.750.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Đầu đọc phụ cho kiểm soát cửa Hundure PXR-92ET/PXR-92ETK
2.250.000 1.750.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

1.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Đầu đọc phụ Hundure 52ET/52ETK/52ES/52ESK/52MSL
1.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Đầu đọc phụ Hundure 52ET/52ETK/52ES/52ESK/52MSL
1.500.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

-18%
3.250.000 2.650.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc
Đầu đọc phụ Hundure PXR-34ESK
3.250.000 2.650.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Đầu đọc phụ Hundure PXR-34ESK
3.250.000 2.650.000
Digiplus.vn - 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công  –  bảo trì máy chấm công  – sửa chữa máy chấm công số 1 Miền Bắc

Liên hệ
Đầu đọc phụ IDTI ISR-100
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – kiểm soát cửa – kiểm soát thang máy – thiết bị an ninh số 1 Miền Bắc

Đầu đọc phụ IDTI ISR-100
Liên hệ

Digiplus.vn – 0964.523.531 : Địa chỉ tin cậy lắp đặt máy chấm công – kiểm soát cửa – kiểm soát thang máy – thiết bị an ninh số 1 Miền Bắc

-9%
7.900.000 7.200.000
Đầu đọc phụ PXR-82F  Xuất xứ: Hãng Hundure – Đài Loan  Kích thước:135x75x41mm  Cổng kết nối RS485/W26 (với controller) và TCP/IP (với dowload vân tay)  Nguồn 12/1A
Đầu đọc phụ kiểm soát cửa Hundure PXR-82F
7.900.000 7.200.000
Đầu đọc phụ PXR-82F  Xuất xứ: Hãng Hundure – Đài Loan  Kích thước:135x75x41mm  Cổng kết nối RS485/W26 (với controller) và TCP/IP (với dowload vân tay)  Nguồn 12/1A

Đầu đọc phụ PXR-82F
 Xuất xứ: Hãng Hundure – Đài Loan
 Kích thước:135x75x41mm
 Cổng kết nối RS485/W26 (với controller) và TCP/IP (với dowload vân tay)
 Nguồn 12/1A

Đầu đọc phụ kiểm soát cửa Hundure PXR-82F
7.900.000 7.200.000
Đầu đọc phụ PXR-82F  Xuất xứ: Hãng Hundure – Đài Loan  Kích thước:135x75x41mm  Cổng kết nối RS485/W26 (với controller) và TCP/IP (với dowload vân tay)  Nguồn 12/1A

Đầu đọc phụ PXR-82F
 Xuất xứ: Hãng Hundure – Đài Loan
 Kích thước:135x75x41mm
 Cổng kết nối RS485/W26 (với controller) và TCP/IP (với dowload vân tay)
 Nguồn 12/1A

Liên hệ
Đầu đọc phụ kiểm soát cửa KR500 Series
Liên hệ

Wiegand Card Readers
125kHz EM or 13.56MHz Mifare card reader
Wiegand interface

Đầu đọc phụ kiểm soát cửa KR500 Series
Liên hệ

Wiegand Card Readers
125kHz EM or 13.56MHz Mifare card reader
Wiegand interface

Liên hệ
Đầu đọc phụ kiểm soát cửa KR600 Series
Liên hệ

Wiegand Card Readers
125kHz EM or 13.56MHz Mifare card reader
Wiegand interface

Đầu đọc phụ kiểm soát cửa KR600 Series
Liên hệ

Wiegand Card Readers
125kHz EM or 13.56MHz Mifare card reader
Wiegand interface

1.Vì sao nên lắp đặt hệ thống kiểm soát cửa ra vào?

Kiểm soát cửa ra vào là hệ thống kết hợp giữa đầu đọc có chức năng nhận dạng bằng vân tay, thẻ từ, hoặc khuôn mặt để điều khóa cửa một cách tự động.

Mô tả hệ thống kiểm soát cửa ra vào
Mô tả hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Hiện nay vấn đề an toàn và tự động hóa ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Hệ thống kiểm soát cửa ra vào vì thế cũng được sử dụng phổ biến rộng rãi. Thiết bị này giúp người dùng quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và chính xác hơn.

2.Lợi ích khi lắp đặt hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Hệ thống này đang được hầu hết các tổ chức đơn vị áp dụng và đã phát huy được tác dụng tối ưu. 

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Những lợi ích khi lắp đặt kiểm soát cửa ra vào mang lại

– Giúp quản lý thời gian ra/ vào hiệu quả và chính xác.

– Có thể dễ dàng truy cứu khi cần dựa trên hệ thống dữ liệu.

– Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản không cho người lạ có thể tự do đi lại.

– Mang lại môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

– Hệ thống kết hợp chấm công nên tiết kiệm chi phí.

3.Các giải pháp kiểm soát cửa ra vào hiện nay

Hiện có rất nhiều giải pháp để kiểm soát ra vào nhưng chủ yếu vẫn là: Bằng thẻ từ; Bằng vân tay; Bằng khuôn mặt. 

3.1 Hệ thống kiểm soát ra vào sử dụng thẻ từ:

+ Mô tả: Đây là giải pháp dùng đầu đọc có chức năng đọc thẻ từ để điều khiển khóa cửa. Các thẻ sẽ được đăng ký trên đầu đọc trước, rồi đưa cho nhân viên công ty. Thẻ nào được đăng ký mới có thể mở cửa. Khi nhân viên nghỉ việc sẽ tiến hành xóa thẻ hoặc thu hồi lại thẻ đó.

+ Cách thức: Xác minh bằng chip trong thẻ từ. Bên trong thẻ có gắn một con chip. Khi quẹt thẻ con chip này sẽ phát tần số phù hợp với đầu đọc thẻ từ đã lắp đặt sẵn.

Kiểm soát ra vào dùng thẻ từ
Kiểm soát ra vào dùng thẻ từ

+ Ưu điểm: Nhanh gọn, dễ dàng đăng ký cũng như hủy thẻ. Việc chấm mở cửa rất nhanh, có thể dùng thẻ này cho quẹt thẻ xe, quẹt thẻ chấm công, quẹt thẻ bể bơi, gym….

+ Nhược điểm: Tính bảo mật không cao, dễ dàng bị sao chép.

3.2 Hệ thống kiểm soát ra vào bằng vân tay

+ Mô tả: Mỗi cá nhân được đăng ký và lưu lại dấu vân tay trên hệ thống, đầu đọc. Cá nhân chỉ có thể ra vào khi vân tay đã được đăng ký trên đầu đọc,  được hệ thống so sánh, chấp nhận. 

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng vân tay
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng vân tay

+ Cách thức: Xác minh bằng dấu vân tay của người sử dụng. Người quản lý sẽ đăng ký vân tay của người sử dụng lên đầu đọc. Khi ra vào, người sử dụng quẹt vân tay để xác nhận, hợp lệ sẽ mở cửa.

+ Ưu điểm: Dùng vân tay nên bảo mật cực cao, tiện dụng, không sợ quên thẻ.

+ Nhược điểm: Đăng ký khá lâu, mất thời gian. Ngoài ra với công ty đông người, việc chấm vân tay để chấm công hoặc mở cửa sẽ rất lâu. Khi nhân viên nghỉ, khá khó khăn trong việc hủy vân tay hoặc xóa vân tay.

3.3 Hệ thống Kiểm soát cửa ra vào bằng khuôn mặt

+ Mô tả: Nhân viên được đăng ký khuôn mặt trên thiết bị kiểm soát cửa. 

Hệ thống kiểm soát cửa dùng khuôn mặt
Hệ thống kiểm soát cửa dùng khuôn mặt

+ Cách thức: Dữ liệu khuôn mặt của mỗi người sẽ được lưu trên thiết bị và phần mềm. Thiết bị sẽ được tích hợp với các loại khác như khóa điện tử, còi báo động hay camera giúp kiểm soát chặt chẽ ra vào của từng người. 

+ Ưu điểm: Tính bảo mật tuyệt đối 100%, mỗi người sẽ chỉ có 1 khuôn mặt để mở cửa. Mang lại sự sang trọng, chuyên nghiệp cho văn phòng làm việc

+Nhược điểm : Đăng ký khá khó khăn, mất thời gian đặc biệt với công ty số lương công nhân viên lớn.

4. Hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng cho cửa kính gồm những gì?

Chủ yếu các văn phòng hành chính hiện này nằm trong các tòa nhà dùng cửa kính. Nhắc đến cửa kính ta sẽ nghĩ ngay đến dùng khóa thả chốt.

Vậy nếu lắp đặt trọn bộ hệ thống kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính thì gồm những gì? Những sản phẩm nào là bắt buộc?

Bộ kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
Bộ kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
 1. Thiết bị kiểm soát cửa ra vào ( Bắt buộc) : Dùng để đăng ký thẻ hoặc vân tay để điều khiển khóa cửa đóng mở. Ngoài ra có thể dùng để chấm công nếu cần.
 2. Nút exit (Bắt buộc) : Dùng để mở cửa cho người bên trong đi ra ngoài. Nếu công ty cần kiểm soát chặt chẽ hơn có thể dùng đầu đọc phụ hoặc thêm 1 thiết bị kiểm soát nữa để quẹt vân tay nếu cần mở cửa đi ra ngoài.
 3. Adapter (Bắt buộc) : Bộ chuyển đổi nguồn 12V cho thiết bị và khóa cửa.
 4. Giá đỡ trên cho khóa thả chốt ( Bắt buộc) :Dùng để gắn khóa lên vách trên cửa kính
 5. Khóa chốt(Bắt buộc): Dùng để khóa cửa, được điểu khiển đóng mở bởi đầu đọc hoặc exit.
 6. Giá đỡ dưới cho khóa thả chốt ( Bắt buộc) :Dùng để gắn khóa lên vách dưới cửa kính

5. Hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng cho cửa gỗ hoặc cửa sắt gồm những gì?

Cửa gỗ hoặc cửa sắt, nhôm kính thường dùng khóa hút, dùng lực hút nam châm lên đến 600kg để khóa cửa.

Cửa gỗ hoặc sắt thường được lắp đặt ở khu nhà trọ sinh viên, nhà dân hoặc một số văn phòng dùng cửa gỗ,sắt. Vậy trọn bộ hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng cho loại cửa này gồm những gì?

Bộ kiểm soát cửa ra vào dùng cho cửa gỗ
Bộ kiểm soát cửa ra vào dùng cho cửa gỗ
 1. Thiết bị kiểm soát cửa ra vào ( Bắt buộc) : Dùng để đăng ký thẻ hoặc vân tay để điều khiển khóa cửa đóng mở. Ngoài ra có thể dùng để chấm công nếu cần.
 2. Phần mềm (Có thể có hoặc không): Dùng khi kết hợp chấm công
 3.  Gá ZL: Dùng để bắt khóa vào cửa, gá dạng chữ Z và chữ L, rất linh động với mọi loại cửa.
 4. Nút exit (Bắt buộc) : Dùng để mở cửa cho người bên trong đi ra ngoài. Nếu công ty cần kiểm soát chặt chẽ hơn có thể dùng đầu đọc phụ hoặc thêm 1 thiết bị kiểm soát nữa để quẹt vân tay nếu cần mở cửa đi ra ngoài.
 5. Adapter (Bắt buộc) : Bộ chuyển đổi nguồn 12V cho thiết bị và khóa cửa.
 6. Khóa hút ( Bắt buộc ): Dùng lực nam châm để khóa cửa, được điểu khiển bởi đầu đọc chính.

6. Một số hình ảnh thi công lắp đặt thực tế

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào cửa kính
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào cửa kính
Thi công kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
Thi công kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
Khóa chốt cho cửa kính
Khóa chốt cho cửa kính
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào cho cửa kính
Kiểm soát ra vào dùng cho cửa sắt nhà trọ
Kiểm soát ra vào dùng cho cửa sắt nhà trọ

Thực tế, hệ thống này đã và đang được sử dụng rộng rãi tại các văn phòng, doanh nghiệp, nhà máy,… Tùy theo nhu cầu và mục đích mà bạn có thể chọn cho mình hình thức phù hợp nhất. Bạn hãy liên hệ với Công ty Cổ Phần DIGIPLUS (Hotline 0372 669 992) để biết thêm về các sản phẩm kiểm soát ra vào tốt nhất hiện nay!

Chuyên cung cấp trọn bộ sản phẩm Thiết bị kiểm soát cửa ra vào chính hãng của các hãng lớn như: Ronald Jack, Kobio, ZKTeco , Granding….

Digiplus là địa chỉ tin cậy, chuyên tư vấn, bán và lắp đặt Thiết bị kiểm soát cửa ra vào giá rẻ tốt nhất thị trường hiện nay. Phân phối chính và độc quyền các sản phẩm về Thiết bị kiểm soát cửa ra vào.

Chế độ bảo hành tại digiplus

 • Đến với digiplus bạn sẽ được bảo hành miễn phí và tận nơi lắp đặt trong 12 tháng đầu tiên, bất kể lỗi lớn nhỏ
 • Lắp đặt miễn phí hoàn toàn
 • Cung cấp mọi loại phần mềm chấm công theo ý của bạn
 • 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu tiên nếu phát hiện bất kỳ lỗi lớn nhỏ

Xem thêm :

thiết bị kiểm soát vân tay

Liên hệ:

Hà Nội: Số 93 ngõ 72 Tôn Thất Tùng – Quận Đống Đa – Hà Nội

SĐT: 0372 669 992 – 0964 523 531

Email:digiplus.vn@gmail.com