Showing 1–40 of 1 results

Máy đếm người

Thiết bị máy đếm người ra vào HPC005 - DGP
Liên hệ
Dùng đếm người ra vào trong shop thời trang, siêu thị, nhà hàng, sân bay v.v…. từ đó giúp người quản lý đánh giá chính xác được hiệu quả kinh doanh, thống kê được lượng người mua và người vào shop.