Showing 1–40 of 56 results

Liên hệ
Barie tự động SJSPD002E
Liên hệ

Barie tự động SJSPD002E

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barie tự động SJSPD002E
Liên hệ

Barie tự động SJSPD002E

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT
Liên hệ

Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT
Liên hệ

Barrier tự động BFT GIOTTO 60 BT

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động CAME G6000
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động CAME G6000
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động CAME GARD8
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

 

Barrier tự động CAME GARD8
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

 

Liên hệ
Barrier tự động FAAC 620 STANDARD
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động FAAC 620 STANDARD
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động FAAC640
Liên hệ

Barrier tự động FAAC640

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động FAAC640
Liên hệ

Barrier tự động FAAC640

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR618T
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR618T
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR630T
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

BARRIER TỰ ĐỘNG MALAYSIA MAGNET BR630T
Liên hệ

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động PB1010L
Liên hệ

Barrier tự động PB1010L

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động PB1010L
Liên hệ

Barrier tự động PB1010L

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động PB1030L/R
Liên hệ

Barrier tự động PB1030L/R

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động PB1030L/R
Liên hệ

Barrier tự động PB1030L/R

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động SJSPD002-L
Liên hệ

Barrier tự động SJSPD002-L

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động SJSPD002-L
Liên hệ

Barrier tự động SJSPD002-L

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động SJSPD002B
Liên hệ

Barrier tự động SJSPD002B

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động SJSPD002B
Liên hệ

Barrier tự động SJSPD002B

digiplus.vn
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Barrier tự động SJSPD002C
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Barrier tự động SJSPD002C
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động Fujica FJC-Z2358
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động Fujica FJC-Z2358

cong an ninh phan phan tu dong fujica fjc z2358 c5a3e e1557910939609

Mã sản phẩm: Fujica FJC-Z2358

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động Fujica FJC-Z2358
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động Fujica FJC-Z2358

cong an ninh phan phan tu dong fujica fjc z2358 c5a3e e1557910939609

Mã sản phẩm: Fujica FJC-Z2358

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl2000 317f1

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL2000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl2000 317f1

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL2000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2200
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2200

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl2200 86a6a

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL2200

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2200
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL2200

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl2200 86a6a

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL2200

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl3000 5f396

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL3000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl3000 5f396

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL3000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3200
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3200

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl3200 02797

Mã sản phẩm:ZKTeco SBTL3200

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3200
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL3200

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl3200 02797

Mã sản phẩm:ZKTeco SBTL3200

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL5000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL5000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl5000 5b39c

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL5000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL5000
Liên hệ

Cổng an ninh phân làn tự động ZKTeco SBTL5000

cong an ninh phan lan tu dong zkteco sbtl5000 5b39c

Mã sản phẩm: ZKTeco SBTL5000

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động FJC-D618
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động FJC-D618
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động FJC-D618B
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động FJC-D618B
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động P-800RBLO
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động P-800RBLO
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST002
Liên hệ

Cổng Barrier tự động ST002

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động ST002
Liên hệ

Cổng Barrier tự động ST002

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST008
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động ST008
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST200
Liên hệ

Cổng Barrier tự động ST200

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động ST200
Liên hệ

Cổng Barrier tự động ST200

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Barrier tự động ST300
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng Barrier tự động ST300
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng tự động Barrier FJC-D616
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng tự động Barrier FJC-D616
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng tự động Barrier FJC-D617
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Cổng tự động Barrier FJC-D617
Liên hệ

digiplus
hàng chính hãng
giá cả cạnh tranh
dịch vụ sau bán hàng siêu tốt
Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL2000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL2000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL2200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL2200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL4000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL4000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL4200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL4200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL5000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL5000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL5200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động Flap-Barrier Zkteco FBL5200
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Liên hệ
Cổng xoay Fujica FJC-Z2368
Liên hệ

Cổng xoay Fujica FJC-Z2368

cong xoay fujica fjc z2368 70bd9

Mã sản phẩm: Fujica FJC-Z2368

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Cổng xoay Fujica FJC-Z2368
Liên hệ

Cổng xoay Fujica FJC-Z2368

cong xoay fujica fjc z2368 70bd9

Mã sản phẩm: Fujica FJC-Z2368

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0789259339

Liên hệ
Cổng Xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1000
Liên hệ

ts1000

TS1000 là mẫu cổng xoay có thiết kế đơn giản, có thể quay 1 chiều hoặc 2 chiều, phù hợp với lối ra vào các tòa nhà, bến xe, cổng công trình xây dựng, khu bể bơi…

 

Cổng Xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1000
Liên hệ

ts1000

TS1000 là mẫu cổng xoay có thiết kế đơn giản, có thể quay 1 chiều hoặc 2 chiều, phù hợp với lối ra vào các tòa nhà, bến xe, cổng công trình xây dựng, khu bể bơi…

 

Liên hệ
Cổng xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1011
Liên hệ

ts1011

Nguồn: 220V/110V, 50/60Hz
Hoạt động trong môi trường nhiệt độ: -28oC đến 60oC
Lắp đặt: Trong nhà hoặc ngoài trời
Điện năng tiêu thụ: 60W
Lưu lượng qua lại: 25-48 người/phút
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
Chất liệu: Thép không rỉ SUS304
Kích thước: 520 x 980 x 280 mm (Sâu x Cao x Rộng)
Độ rộng cánh tay: 500 mm
Trọng lượng: 34kg
02 đầu đọc thẻ KR500 hoặc KR600 hoặc KR601 và 01 bộ điều khiển C3-200

 

Cổng xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1011
Liên hệ

ts1011

Nguồn: 220V/110V, 50/60Hz
Hoạt động trong môi trường nhiệt độ: -28oC đến 60oC
Lắp đặt: Trong nhà hoặc ngoài trời
Điện năng tiêu thụ: 60W
Lưu lượng qua lại: 25-48 người/phút
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
Chất liệu: Thép không rỉ SUS304
Kích thước: 520 x 980 x 280 mm (Sâu x Cao x Rộng)
Độ rộng cánh tay: 500 mm
Trọng lượng: 34kg
02 đầu đọc thẻ KR500 hoặc KR600 hoặc KR601 và 01 bộ điều khiển C3-200

 

Liên hệ
Cổng xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1200
Liên hệ

 

Tripod Turnstile ZKTeco TS1200 Với thiết kế chân máy,  khung máy và  tay máy được chế tạo bằng thép không gỉ SUS304 đảm bảo độ bền lâu dài

Mở khóa và thả tay ba chân trong trường hợp khẩn cấp / mất điện.

Cổng xoay Tripod Turnstile ZKTeco TS1200
Liên hệ

 

Tripod Turnstile ZKTeco TS1200 Với thiết kế chân máy,  khung máy và  tay máy được chế tạo bằng thép không gỉ SUS304 đảm bảo độ bền lâu dài

Mở khóa và thả tay ba chân trong trường hợp khẩn cấp / mất điện.

Liên hệ
Cổng xoay Tripod turnstiles TS2000
Liên hệ

Dòng sản phẩm TS2000 Series có thiết kế đẹp, có hai chân làm bằng thép không gỉ, lý tưởng cho những nơi có mật độ ra vào lớn với độ bền cao.

ts2000left

Cổng xoay Tripod turnstiles TS2000 là giải pháp cho lối vào nhỏ, có chi phí hiệu quả. Được thiết kế để hoạt động êm ái và không gây ra tiếng ồn, rung, giảm tiêu thụ năng lượng và mức độ hao mòn phù hợp với khu vực trung cư, cổng trường học, bến xe… có tần suất ra vào dày đặc.

Cổng xoay Tripod turnstiles TS2000
Liên hệ

Dòng sản phẩm TS2000 Series có thiết kế đẹp, có hai chân làm bằng thép không gỉ, lý tưởng cho những nơi có mật độ ra vào lớn với độ bền cao.

ts2000left

Cổng xoay Tripod turnstiles TS2000 là giải pháp cho lối vào nhỏ, có chi phí hiệu quả. Được thiết kế để hoạt động êm ái và không gây ra tiếng ồn, rung, giảm tiêu thụ năng lượng và mức độ hao mòn phù hợp với khu vực trung cư, cổng trường học, bến xe… có tần suất ra vào dày đặc.

Liên hệ
Cổng xoay Tripod ZKTeco TS1000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng xoay Tripod ZKTeco TS1000
Liên hệ

Liên hệ đặt hàng 0789259339

Digiplus luôn cung cấp hàng chính hãng

Chế độ bảo hành sau bán hàng siêu tốt.

Cổng tự động giá rẻ tốt nhất. Chuyên cung cấp các sản phẩm cổng tự động chính hãng trên thị trường