Showing 1–40 of 5 results

THIẾT BỊ BÁO TRỘM

-33%
Thiết bị báo trộm thông minh không dây AM-SIREN4
1,450,000đ 2,150,000đ
'- 01 Còi hụ đèn chớp - 01 cảm biến hồng ngoại AM-803W - 01 cảm biến gắn cửa AM-19BW - 01 remote - 01 adapter 12V-1A - 01 sách hướng dẫn tiếng Việt
-32%
Thiết bị báo trộm thông minh không dây AM-6800L
1,460,000đ 2,150,000đ
Bộ KIT gồm: - 01 tủ trung tâm, - 01 cảm biến hồng ngoại chống báo giả do động vật nhỏ AM-804WF - 01 cảm biến gắn cửa AM-19BW - 02 remote - 01 adapter 12V-1A - 01 còi hú - 01 sách hướng dẫn tiếng Việt
-19%
Thiết bị báo trộm thông minh không dây dùng Sim AM-3800G
2,150,000đ 2,650,000đ
Bộ KIT gồm: - 01 tủ trung tâm, - 01 cảm biến hồng ngoại AM-803W - 01 cảm biến gắn cửa AM-19BW - 02 remote - 01 adapter 12V-1A - 01 còi hú - 01 sách hướng dẫn tiếng Việt
-19%
Thiết bị báo trộm thông minh không dây dùng Sim AM-6800GT
2,150,000đ 2,650,000đ
Bộ KIT gồm: - 01 tủ trung tâm, - 01 cảm biến hồng ngoại chống báo giả do động vật nhỏ AM-804WF - 01 cảm biến gắn cửa AM-19BW - 02 remote - 01 adapter 12V-1A - 01 còi hú - 01 sách hướng dẫn tiếng Việt
-23%
Thiết bị báo trộm thông minh không dây dùng Sim AM-GSM74
3,034,000đ 3,950,000đ
Bộ KIT gồm: - 01 tủ trung tâm, - 01 cảm biến hồng ngoại chống báo giả do động vật nhỏ AM-804WF - 01 cảm biến gắn cửa AM-19BW - 02 remote kim loại - 01 adapter 12V-1A - 01 còi hú - 01 sách hướng dẫn tiếng Việt