Showing all 13 results

-17%
3.740.000 3.100.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 6800
3.740.000 3.100.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 6800
3.740.000 3.100.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
-12%
3.740.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
3.740.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
3.740.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
Quạt điều hòa GIPCOOL 8800
Công suất: 150W
Luồng khí ra:8800m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 30-65m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Độ ồn: ≤ 60dBA
Trọng lượng: 17Kg
Kích thước: 65 x45x110cm
-16%
3.940.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
Công suất: 180W
Luồng khí ra: 5000m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 70L
Diện tích làm mát: 30-50m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 3 chiều
Có điều khiển từ xa
Độ ồn: ≤55dBA
Trọng lượng: 22Kg
Kích thước: 66x46x105cm
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
3.940.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
Công suất: 180W
Luồng khí ra: 5000m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 70L
Diện tích làm mát: 30-50m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 3 chiều
Có điều khiển từ xa
Độ ồn: ≤55dBA
Trọng lượng: 22Kg
Kích thước: 66x46x105cm
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
Công suất: 180W
Luồng khí ra: 5000m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 70L
Diện tích làm mát: 30-50m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 3 chiều
Có điều khiển từ xa
Độ ồn: ≤55dBA
Trọng lượng: 22Kg
Kích thước: 66x46x105cm
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
3.940.000 3.300.000
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
Công suất: 180W
Luồng khí ra: 5000m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 70L
Diện tích làm mát: 30-50m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 3 chiều
Có điều khiển từ xa
Độ ồn: ≤55dBA
Trọng lượng: 22Kg
Kích thước: 66x46x105cm
Quạt điều hòa GIPCOOL DR-50
Công suất: 180W
Luồng khí ra: 5000m³/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 70L
Diện tích làm mát: 30-50m²
Mức nước tiêu hao: 4-6L/h
Điều chỉnh hướng gió 3 chiều
Có điều khiển từ xa
Độ ồn: ≤55dBA
Trọng lượng: 22Kg
Kích thước: 66x46x105cm
-11%
13.500.000 11.990.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 12000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 90L Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: >15m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 24kg 780x515x1265 mm Gió thổi xa nhất thị trường là trên 15m Khuyến khích dùng cho các hội trường lớn Bảo hành 24 tháng với động cơ và 12 tháng với linh kiện
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-120M& C
13.500.000 11.990.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 12000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 90L Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: >15m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 24kg 780x515x1265 mm Gió thổi xa nhất thị trường là trên 15m Khuyến khích dùng cho các hội trường lớn Bảo hành 24 tháng với động cơ và 12 tháng với linh kiện

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 12000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 90L
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: >15m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 24kg
780x515x1265 mm
Gió thổi xa nhất thị trường là trên 15m
Khuyến khích dùng cho các hội trường lớn
Bảo hành 24 tháng với động cơ và 12 tháng với linh kiện

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-120M& C
13.500.000 11.990.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 12000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 90L Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: >15m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 24kg 780x515x1265 mm Gió thổi xa nhất thị trường là trên 15m Khuyến khích dùng cho các hội trường lớn Bảo hành 24 tháng với động cơ và 12 tháng với linh kiện

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 12000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 90L
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: >15m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 24kg
780x515x1265 mm
Gió thổi xa nhất thị trường là trên 15m
Khuyến khích dùng cho các hội trường lớn
Bảo hành 24 tháng với động cơ và 12 tháng với linh kiện

-17%
3.500.000 2.900.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-35 Công suất: 150W Luồng khí ra : 3500m3/h Dung tích nước: 30L Trọng lượng : 8,8kg Kích thước: 550x390x865mm
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-35
3.500.000 2.900.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-35 Công suất: 150W Luồng khí ra : 3500m3/h Dung tích nước: 30L Trọng lượng : 8,8kg Kích thước: 550x390x865mm

Quạt điều hòa KUNGFU – Model KF-35
Công suất: 150W
Luồng khí ra : 3500m3/h
Dung tích nước: 30L
Trọng lượng : 8,8kg
Kích thước: 550x390x865mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-35
3.500.000 2.900.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-35 Công suất: 150W Luồng khí ra : 3500m3/h Dung tích nước: 30L Trọng lượng : 8,8kg Kích thước: 550x390x865mm

Quạt điều hòa KUNGFU – Model KF-35
Công suất: 150W
Luồng khí ra : 3500m3/h
Dung tích nước: 30L
Trọng lượng : 8,8kg
Kích thước: 550x390x865mm

-39%
5.900.000 3.600.000
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48 Công suất: 150W Luồng khí ra : 4800m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,8kg Kích thước: 540x410x870mm
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48
5.900.000 3.600.000
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48 Công suất: 150W Luồng khí ra : 4800m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,8kg Kích thước: 540x410x870mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48

Công suất: 150W
Luồng khí ra : 4800m3/h
Dung tích nước: 40L
Trọng lượng : 13,8kg
Kích thước: 540x410x870mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48
5.900.000 3.600.000
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48 Công suất: 150W Luồng khí ra : 4800m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,8kg Kích thước: 540x410x870mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-48

Công suất: 150W
Luồng khí ra : 4800m3/h
Dung tích nước: 40L
Trọng lượng : 13,8kg
Kích thước: 540x410x870mm

-39%
5.900.000 3.600.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-50 Công suất: 150W Luồng khí ra : 5000m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,5kg Kích thước: 540x412x990mm
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-50
5.900.000 3.600.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-50 Công suất: 150W Luồng khí ra : 5000m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,5kg Kích thước: 540x412x990mm

Quạt điều hòa KUNGFU – Model KF-50
Công suất: 150W
Luồng khí ra : 5000m3/h
Dung tích nước: 40L
Trọng lượng : 13,5kg
Kích thước: 540x412x990mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-50
5.900.000 3.600.000
Quạt điều hòa KUNGFU - Model KF-50 Công suất: 150W Luồng khí ra : 5000m3/h Dung tích nước: 40L Trọng lượng : 13,5kg Kích thước: 540x412x990mm

Quạt điều hòa KUNGFU – Model KF-50
Công suất: 150W
Luồng khí ra : 5000m3/h
Dung tích nước: 40L
Trọng lượng : 13,5kg
Kích thước: 540x412x990mm

-14%
6.500.000 5.600.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-60C ( Có điều khiển )
6.500.000 5.600.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-60C ( Có điều khiển )
6.500.000 5.600.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

-15%
6.500.000 5.500.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-60M Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-60M
6.500.000 5.500.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-60M Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Quạt điều hòa Kungfu KF-60M
Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-60M
6.500.000 5.500.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-60M Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Quạt điều hòa Kungfu KF-60M
Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

-23%
7.500.000 5.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-80C ( Có điều khiển )
7.500.000 5.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 8000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L,
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Khoảng cách gió: 15m
Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa.
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 18kg

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-80C ( Có điều khiển )
7.500.000 5.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 8000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L,
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Khoảng cách gió: 15m
Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa.
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 18kg

-23%
7.500.000 5.800.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-80M
7.500.000 5.800.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-80M
7.500.000 5.800.000
Công suất: 85W Luồng khí ra: 6000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg

Công suất: 85W
Luồng khí ra: 6000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg

-16%
4.900.000 4.100.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C Công suất: 85W Luồng khí ra: 4500 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 45L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg 500x420x1060 mm
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-HS45C
4.900.000 4.100.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C Công suất: 85W Luồng khí ra: 4500 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 45L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg 500x420x1060 mm

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C
Công suất: 85W
Luồng khí ra: 4500 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 45L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg
500x420x1060 mm

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-HS45C
4.900.000 4.100.000
Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C Công suất: 85W Luồng khí ra: 4500 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 45L Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 14,72kg 500x420x1060 mm

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C
Công suất: 85W
Luồng khí ra: 4500 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 45L
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa. Khoảng cách gió: 10m
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 14,72kg
500x420x1060 mm

-9%
7.500.000 6.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg
QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-HS7C
7.500.000 6.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 8000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L,
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Khoảng cách gió: 15m
Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa.
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 18kg

QUẠT ĐIỀU HÒA KUNGFU KF-HS7C
7.500.000 6.800.000
Công suất: 200W Luồng khí ra: 8000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Bình chứa nước: 60L, Diện tích làm mát: 25 - 40m2 Khoảng cách gió: 15m Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên Điều chỉnh hướng gió 4 chiều Có điều khiển từ xa. Độ ồn: 45-60 dB Trọng lượng: 18kg

Công suất: 200W
Luồng khí ra: 8000 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz
Bình chứa nước: 60L,
Diện tích làm mát: 25 – 40m2
Khoảng cách gió: 15m
Có 2 tầng, 1 tầng để đá ở trên
Điều chỉnh hướng gió 4 chiều
Có điều khiển từ xa.
Độ ồn: 45-60 dB
Trọng lượng: 18kg

Hè đến rồi, các mẹ mua quạt điều hòa cho gia đình nào
– Miễn phí giao hàng nội thành – bảo hành chính hãng –
————————-
Hàng chính hãng, phân phối bởi :
Công Ty Cổ Phần Digiplus
Địa chỉ : 93 ngõ 72 Tôn Thất Tùng
Xem thêm nhiều sản phẩm tại : https://digiplus.vn/quat-dieu-hoa/
Hotline : 0964 523 531