Bộ gá trên – bát trên cho khóa thả chốt SOYAL PRO-UBB

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-UBB

SOYAL PRO-UBB – Upper Bracket for Bolt Lock

– Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)
– Material : stainless steel
– Gross weight : 1.5 kg