Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS-AMD04HP

Liên hệ

  • Gồm 2 cánh. 1 cánh thu và 1 cánh phát
  • Nguồn điện cấp đầu vào là “Input Voltage:220VAC
  • Tần số Radio Frequency:58Khz
  • Khoảng cách đọc tem mềm là : 80cm đến 120cm. khoảng cách đọc tem từ cứng từ 100cm đến 240cm
  • Chất liệu cổng từ:ABS
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Nhiệt độ hoạt động:-20℃-45℃
Danh mục: