Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell 1470G

Liên hệ

  • Công nghệ Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell 1470G : quét hình ảnh
  • Độ phân giải: 1040 x 720 pixel array
  • Quét mã vạch: 1D, 2D (option), PDF (option)
  • Loại máy quét: có dây
  • Kết nối: USB, RS232 (option)