Đầu đọc thẻ cảm ứng Proximity IDteck IP10 chuẩn RS232

1.650.000 1.450.000

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn ASK/EM, định dạng chuẩn ra RS232,
khoảng cách đọc đến 10cm (KT: 46mm x 122mm x 23mm