Đầu đọc thẻ cảm ứng Proximity IDteck IP20

Liên hệ

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn ASK/EM, định dạng chuẩn ra 26bit
wiegand, (khoảng cách đọc đến 30cm)
(KT: 123mm x 144mm x 20.5 mm)