Giấy in K57 cho máy in hóa đơn, máy tính tiền

8.000 7.000