Máy chấm công khuôn mặt DGP Speed 5

Liên hệ

  • Số khuôn mặt thực: 50.000 khuôn mặt + 50.000 thẻ.
  • CPU 4 core 1.2GHz.
  • Chấm công 1 lần 5 người.
  • Màn hình cảm ứng 5 inch.
  • Bộ nhớ RAM 256MB / ROM 4GB.
  • Độ phân giải 1280 x 720.
  • Camera: 200W Pixel hd color camera, 200W Infrared camera.
  • Vùng nhận diện: 0.5m - 3m.