Máy chấm công khuôn mặt MB560-VL

Liên hệ

Nhận dạng khuôn mặt visible light
Thuật toán chống giả mạo chống tấn công in (ảnh laser, màu và B / W), tấn công video và tấn công mặt nạ 3D
Nhiều phương thức xác minh: Khuôn mặt /Vân tay /Thẻ / Password
Các modules tùy chọn: 125KHz ID Card (EM) / 56MHz IC Card (MF)
Bổ sung ánh sáng với độ sáng có thể điều chỉnh