Máy chấm công khuôn mặt tầm xa Eface Plus

Liên hệ

Hiển thị màn hình cảm ứng 4,3 inch Dung lượng người dùng 1.000 Dung lượng thẻ 1.000 (Tùy chọn) Giao dịch 150.000 Giao tiếp TCP / IP, Wi-Fi (Tùy chọn), Máy chủ USB