Máy Chấm Công Khuôn Mặt Virdi Ubio X Iris

Liên hệ

  • Phương pháp nhận dạng bằng mống mắt với khoảng cách lên đến 50cm
  • Hợp hoạt động camera tự động điều chỉnh chiều cao tùy chỉnh
  • Mặt nạ phát hiện chức năng
  • Phát hiện ra kết hợp với giác mạc nhận diện hệ thống
  • Tốc độ đối sánh thuật toán (Mống mắt 1: 40000 mẫu<giây)
  • Mức độ nhận diện lên đến 200000 người dùng (1: 1 vân tay - 1: 1 mống mắt)