Máy chấm công và kiểm soát cửa, kiểm soát thang máy BioStation A2 – BSA2 OMPW

Liên hệ

Vân Tay & Card với độ chính xác và nhanh nhất trên thế
giới 1:10,000 < 1 sec. Thiết bị có giao diện Touch screen LCD-5″, Sensors optical OP5 :Chống trấy xướt ,Chống Vân tay giả -Live fingerprint – Vân tay, Megapixel Camera và CPU 1.0GHz Quad Core chạy và xử lý song song , 1GB RAM + 8GB Flash. SD Card Slot : Up to 32GB Đăng ký Max. Template (1:N) 200,000 , chứa 5.000.000 sự kiện khi offline