Máy chấm công và kiểm soát cửa VIRDI AC-2000

Liên hệ

VIRDI AC-2000 : Kiểm Soát Cửa – Chấm Công: Bằng Vân Tay + Thẻ, với công nghệ chống vân tay giả sẽ đảm bảo tính chính xác trong việc chấm công, xác thực ra – vào