Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa GIGATA 879A

5.550.000 4.950.000

– Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ

– Chấm công bằng dấu vân tay & thẻ với màn hình màu

– Quản lý  đến 3.000 dấu vân tay + 3,000 Password

– Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password