Máy chấm công vân tay và thẻ từ ZKTeco G1

Liên hệ

Máy chấm công vân tay và thẻ từ ZKTeco G1 : Dung lượng lớn , 5000 vân tay, 15.000 thẻ, 100.000 lượt bản ghi