Máy chấm công ZKTECO MINIAC PLUS

Liên hệ

  • 3.000 khuôn mặt
  • 1.500 lòng ban tay (Tùy chọn thêm)
  • 3.000 nhân viên
  • 3.000 thẻ cảm ứng
  • 150.000 sự kiện chấm công
  • Tốc độ nhận dạng vân tay <1s
  • Tốc độ nhận dạng khuôn mặt <1s