SOYAL AR-01200M Khóa nam châm lực hút 1.200 LBS tương đương 600 kgs

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-01200M

SOYAL PRO-01200M – Electromagnetic Lock (1200 lbs) – Khóa nam châm lực hút 1.200 LBS tương đương 600 kgs

– Signal output
– Thích hợp cho các loại cửa kiếng, gỗ, cửa chống cháy (Applicable for glass door, wooden door, fireproof door)
– Surface magnet : 266 L x 67 W x 39 H (mm)
– Strike plate : 185 L x 60 W x 13 H (mm)
– Voltage : 12/24 VDC
– Gross weight : 5 kg