SOYAL AR-0600M Khóa nam châm lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: SOYAL PRO-0600M

SOYAL PRO-0600M – Electromagnetic Lock (600 lbs) – Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs

– Signal output
– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
– Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)
– Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
– Voltage : 12/24 VDC
– Gross weight : 2 kg