Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa NITGEN NAC-3000 PLUS

Liên hệ

Thiết bị  NITGEN NAC-3000 PLUS
CPU 32bit / 400MHz (Marvell)
Memory  16MB DRAM / 16MB Flash
Màn hình 128×64 Graphic LCD(B&W)
Chế độ xác thực  vân tay, thẻ, password
Thời gian xác thực 1:1  <1 giây
Bộ nhớ trong quản lý  16,000 vân tay
Lưu trữ  54,000 giao dịch khi offline