Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa ra vào IDTI BSC-201

Liên hệ

–  Bộ nhớ trong quản lý 12.000 Users (48.000 mẫu vân tay, 12.000 thẻ, 12.000 Password)
–  Hỗ trợ đọc 3 loại Thẻ cảm ứng cùng lúc  HID – Mifare – EM
–  Lưu trữ 96.000 giao dịch khi Off-Line