Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa ra vào IDTI ISC-201

Liên hệ

–  Màn hình LCD
–  Hoạt động 3 loại thẻ cùng lúc: EM, HID, Mifare
–  Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
–  Bộ nhớ trong quản lý 26.500 Thẻ
–  Lưu trữ 26.500 giao dịch khi Off-Line
–  Phần mềm kiểm soát + chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt
–  Khả năng kết nối thiết bị qua RS232/485, TCP/IP