Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa Suprema FaceLite FL-DB

Liên hệ

+ Chuẩn thẻ: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa

+ Hỗ trợ: NFC, BLE

+  User: 3-30.000

+ Mỗi người đăng kí tối đa 5 hình ảnh

+ Nhật kí ra vào: 5.000.000

+ CPU: 533MHz DSP

+ Bộ nhớ: 8GB Flash + 1GB RAM

+ Màn hình màu: 2inch TFT LCD