Thiết bị chấm công và kiểm soát cửa vân tay Virdi Ubio-X Slim

Liên hệ

Authentication Method Biometric
Dust/ Water Resistance X
Memory Max Users 500,000
Fingerprints
(Templates)
200,000 (1:N, 1:1)
Logs 10,000,000
Images 50,000