Thiết bị kết nối từ đầu đọc đến bộ phân tầng thang máy Soyal 401Ro16

Liên hệ

Thiết bị Soyal AR-321L485 là bộ phận kết nối giao tiếp giữa các đầu đọc  đến bộ phân tầng thang máy 401Ro16 .

Xuất xứ: Soyal – Taiwan

Dùng cho các thiết bị Soyal AR-721H, AR-727H, AR-725H, AR-757H.. Khi kết nối với bộ điều khiển thang máy AR-401RO16