Thiết bị kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ ZKTeco SC105

Liên hệ

ID card Capacity

30,000

Transaction Capacity

80,000

Communication

TCP/IP, RS485, USB-Host