Thiết bị kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ ZKTeco SC105

Liên hệ

ID card Capacity 30,000 Transaction Capacity 80,000 Communication TCP/IP, RS485, USB-Host