Thiết bị kiểm soát cửa ra vào NITGEN eNBioAccess-T1

Liên hệ

Bộ nhớ trong quản lý

10,000 user (20,000 mẫu vân tay)

Lưu trữ

100,000 log

Tốc độ nhận dạng

< 0.2s với chế độ 1:1

< 1s với chế độ 1:N

Kết nối

TCP/IP, RS-485, Wiegand Out

Môi trường

-20~60 ℃ / độ ẩm < 90%

Kích thước

51.5(W) x 170(H) x 44(D) mm