Thiết bị kiểm soát cửa và chấm công NITGEN NAC2500 PLUS

Liên hệ

Thiết bị  NITGEN NAC2500 PLUS
CPU 32bit / 400MHz (Marvell)
Memory  8MB DRAM / 8MB Flash
Màn hình 122x32 Graphic LCD(B&W)
Chế độ xác thực  vân tay, thẻ, password
Thời gian xác thực 1:1  <1 giây
Bộ nhớ trong quản lý  5,000 mẫu vân tay (2 mẫu/1 ngón tay, 2.500 User)
Lưu trữ  67,500 giao dịch khi offline