Thiết bị kiểm soát cửa và chấm công Suprema Bioentry BEWM-OC

Liên hệ

Đầu nận dạng vân tay bằng quang học 500 DPI. Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP hoặc RS485 để kiểm soát cửa ra/vào và chấm công. CPU 533MHz DSP, 8MB flash +8MB RAM. Đăng ký được 1000 đến  5.000 người dùng ( tối đa được 10.000 mẫu vân tay) và 50.000 sự kiện vào/ra.