Thiết bị kiểm soát cửa và chấm công Suprema BIOLITE NET BLR-OC (EM card)

Liên hệ

Đầu nhận dạng vân tay bằng quang học 500 dpi. Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP hoặc RS485 để kiểm soát cửa ra vào và chấm công. . CPU 533MHz DSP, 8MB flash + 16MB RAM. Đăng ký được 1000 đên 5.000 người dùng ( Tối đa được 10.000 mẫu vân tay) và 50.000 sự kiện ra/vào.