Thiết bị kiểm soát cửa và chấm công Suprema BIOLITE SOLO - BLS-OC

Liên hệ

Đăng ký được 200 người dùng ( Tối đa được 400 mẫu vân tay). Thời gian nhận dạng 1 giây/1 vân tay. Sử dụng đa chức năng: Vân tay, mật khẩu, vân tay + mật khẩu.