Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721H

2.350.000 1.890.000

Xuất xứ: Soyal – Taiwan

Nhiều chế độ kiểm soát: Thẻ RFID, Mã số hoặc Thẻ, Mã số và Thẻ

Khả năng quản lý 1024 users, bộ nhớ 1200 records, 65000 mã PIN