Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-757H

3.350.000 2.950.000

Xuất xứ: Soyal – Taiwan

Nhiều chế độ kiểm soát: Thẻ RFID, Mã số hoặc Thẻ, Mã số và Thẻ

Khả năng quản lý 1024 users, bộ nhớ 3000 records, 65000 mã PIN