Thiết bị kiểm soát thẻ từ Hundure RAC-510PE

2.850.000 2.100.000

– Dung lượng thẻ : 1024 Thẻ, Mật khẩu .
– Chế độ kiểm soát: Chỉ thẻ , Chỉ Mật khẩu , Thẻ và mật khẩu
– Khoảng cách đọc thẻ : 3-5 cm
– Đăng ký, xóa thẻ bằng Master Code hoặc Thẻ Master .
– Kết nối với: Khóa điện, báo động, sensor cửa , Exit…..