Thiết bị lấy dấu vân tay USB Desktop FingerPrint Reader VIRDI FOH-02

Liên hệ

Đầu đọc USB vân tay VIRDI FOH-02 (KOREA) USB Desktop FingerPrint Reader

Dùng để đăng ký vân tay hoặc phát triển các ứng dụng khác